OBIECTIVELE CALITĂŢII ŞI MEDIULUI

Obiectivele Calităţii

 • Satisfacerea cerinţelor clienţilor prin respectarea în procent de 100% a tuturor obligaţiilor/clauzelor contractuale în relaţia cu aceştia şi creşterea imaginii firmei în mediul economico-social în care îşi desfăşoară activitatea;
 • Îmbunătăţirea continuă a proceselor şi produselor/serviciilor organizaţiei prin îndeplinirea criteriilor de performanţă pe linie de calitate pe care şi le-a propus;
 • Ridicarea continuă a nivelului de pregătire profesională a salariaţilor prin participarea acestora, în procent de 100% la toate acţiunile organizate în domeniu şi prin realizarea indicatorilor de instruire stabiliţi;

Obiectivele de Mediu

 • Educarea, conştientizarea, instruirea şi motivarea salariaţilor pentru crearea unei culturi organizaţionale şi a unei mentalităţi proactive în domeniul protecţiei mediului;
 • Utilizarea raţională şi durabilă a resurselor naturale;
 • Îmbunătăţirea continuă a performanţelor de mediu prin modernizarea infrastructurii proprii şi reducerea poluării aerului şi solului;
 • Îmbunătăţirea gestiunii deşeurilor la nivelul organizaţiei şi eliminarea lor responsabilă şi în siguranţă;
 • Promovarea unui dialog deschis şi continuu cu clienţii, autorităţile publice, organizaţiile guvernamentale, mass-media şi alte organisme interesate pe probleme de mediu;
 • Dezvoltarea şi furnizarea de servicii şi produse cu impact redus asupra mediului;
 • Prevenirea aspectelor care pot avea impact semnificativ asupra mediului;
 • Promovarea de parteneriate cu furnizori interesaţi de protecţia mediului.